June
25

Towerrunning GuangZhou

Wanda B4 Guang Zhou CHN
916 Stairs and 42 Floors
Factor

Details

No. Edition: 1

Venue

Venue Name: Wanda B4
Country: CHN
City: Guang Zhou
No stairs pos: 916
No floors pos: 42
Height df pos: 150